top of page

Liposuction Teknikleri

Op Dr Gökhan ÖZERDEM

Liposuction Teknikleri

Estetik cerrahi içinde en popüler alanlardan biri liposuction uygulamasıdır. Sadece Amerika’da 2017 yılı içinde yapılan liposuction sayısı 246 000 sayısından fazladır. Son 25 yıl içinde liposuction uygulamasının biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerinin daha iyi kavranması ile beraber, özellikle kan kayıplarının azaltılmasında, güvenli tekniklerin uyarlanmasında çok mesafe kaydedilmiştir.

Plastik ve Estetik cerrahi uzmanlarının eğitimlerindeki ilerlemelerde ameliyat sonrası yaşam konforunu etkileyebilecek yan etkilerin oluşmasını en aza indirmiştir. Bunun yanında her cerrahın vücudun anatomik konturunu bilmesi gerektiği gibi liposuction uygulamasının fizyolojik ve biyokimyasal zeminini iyi kavraması önem taşımaktadır. Tabi ki, hastaların kendilerine uygulanması düşünülen liposuction teknikleri hakkında, her birinin avantajı ile dezavantajlarını ve potansiyel yan etkilerinin neler olduğunu bilmeleri beklentilerin gerçekçi olması için de zorunludur. Hasta ile cerrah arasındaki koordineli yaklaşım güvenli uygulama ve güzel sonuç getirecektir.

Liposuction Antalya Liposakşın

Vücudun anatomik yapılarına baktığımızda, bazı bölgelerde cilt altı dokuların daha sert olduğunu görebiliriz. Cilt altı yağ dokusu ile kompakt fibröz dokunun zengin olduğu yerlerde pratik olarak liposuction sonrası deride gevşeme-sarkma görülme olasılığı, fibröz dokudan fakir yerlere göre daha azdır. Örneğin sırtın üst kısımlarına yapılan liposuction sonrası deride sarkma görülme olasılığı nerdeyse yok iken, bu bölgede tam olarak beklenen sonuçta alınamamaktadır. Tersi olarak bacak iç kısımlarında liposuction sonrası deride sarkma-dalgalanma ve her iki bacak arası asimetri görünümü olasılığı yüksektir. Bu durumda iç bacak(uyluk) germe gerekebilmektedir. Bacaklarda ve kalçalarda sıkça görülen selülit tedavisinde de liposuction önerilmemektedir.

Ameliyat öncesi hastalar üzerinde problemli alanların belirlenmesi ve tedavi planlamasının yapılması hekim ile hasta ilişkisinin en önemli parçasıdır. Hastanın bilmesi gerekli en önemli birinci konu ise herkesin liposuction için aday olamayacağıdır. Başarılı bir şekilde vücut konturunun verilmesi ve bunun idamesi için 4 anahtar konu bulunmaktadır.

 • Yaşam sitilinin değişimi

 • Düzenli egzersiz

 • İyi planlanmış diyet

 • Vücut Konturu

Sonuncusu ameliyat ile ilgilidir. Ve cerrahın kullandığı teknik ile tecrübesine de bağlıdır. İlk 3 maddenin ameliyat sonrası hasta tarafından yapılması mutlu bir sonuç gibi hasların ameliyat sonrası kendilerine güveni de arttıran unsurlardır. Hastaların gerçekçi beklentiler içinde olmaları hayal kırıklıklarının yaşanmasını engelleyebilir. Liposuction bugün hala kilo verdirici bir uygulama olarak görülmeye devam etmektedir. Oysa kilo verdirmez sadece vücuda kontur verir. Vücuttaki asimetriler, hastalarda deri gerginlikleri ve kalitesi, lipodistrofiler ve kontur düzensizlikleri selülitler sonuçları etkileyen bazı faktörlerdir.

Bir liposuction adayı için birkaç tedavi tekniği tanımlanabilmektedir. Tedavi tipinin seçimi cerrahın tercihine bağlı olduğu gibi, vücudun uygulanacak alanına, çekilmesi-aspire edilmesi beklenen miktara ve hastanın önceki liposuction hikayesine bağlı değişebilmektedir.

Geleneksel liposuction yani SAL (suction assisted Liposuction) bugün en çok tercih edilen yöntemdir. Diğer yöntemler arasında Ultrasoun liposuction (UAL), Vazer Liposuction (VAL), Power assisted Liposuction (PAL), Lazer Liposuction (LAL) bulunmaktadır.

PAL; dış güç kaynağı kullanılarak bu kanullere iletilir. Cerrahın mekanik vibratör etkisindeki deneyimi, yüksek ses dezavantajlarıdır. Yüksek hacimli liposuction gerekli olduğu durumlarda veya revizyon ameliyatlarında daha çok kullanılmakla beraber en çok derinin sert ve sarkma ihtimalinin az olduğu yerlerde denenmelidirler.

UAL; Ultrasound enerji ile yağların yıkımı ve uzaklaştırılmasını kapsar. Klasik yönteme göre kanullerin giriş delikleri daha geniştir. Bu da daha fazla iz demektir. Uzun operasyon süresi ve termal yani ısıya bağlı yaralanmaların görülebilmesi nedeni ile ıslak bir zeminde gerekliliği dezavantajıdır ve revizyon uygulamalar dışında ilk tercih olarak düşünülmezler.

VAL; daha yeni bir ultrasound enerjisi kullanmaktadır. Yine sert ve kalın derili bölgelerde, özellikle kanama ihtimalinin olduğu bölgelerde kullanılması önerilmektedir.

LAL; Ülkemizde de son zamanlarda, içinde lazer kelimesi geçtiği için sözü edilen yeni yöntemlerden biridir. Çok geniş alanlarda kullanılmaz. Prado ve arkadaşlarının (Plastic and Rec Surg 2006;118:1032-1045) yaptıkları çift kör, randomize kontrol gruplu araştırmalarında klasik liposuction üzerindeki etkinliği gösterilememiştir.

Lazer Liposuction klasik teknik ile karşılaştırıldığında daha dar alana yapılabilmesi, uzun süreli ameliyat yanında deriye zarar verici etkisi de bulunmaktadır.

Radyofrekans liposuction da son zamanlarda ortaya çıkmış ve bazı cerrahlarca kombine ameliyatlarda kullanılmaya başlanan yeni yöntemlerdendir.

Sonuç olarak: Liposuction uygulamalarında yeni yöntemler gelişen teknoloji ile artış göz çarpmaktadır. Amaç hastalarda en az yan etki ile en iyi sonucu almaktır. Ancak, bu yeni çıkan tekniklerin bilimsel olarak klasik yönteme üstünlüğü gösterilmelidir. Data verilerde en çok ameliyat sonrası ağrı, kontur vermedeki sonuç ve deri sıklığının sağlanması üzerinde durulmaktadır. Geniş alana uygulanabilmesi, revizyonlarda da etkili olması ve neredeyse tüm Estetik cerrahlar tarafından bilinmesi nedeni ile bugün en çok kullanılan teknik klasik olandır. Yeni çıkan yöntemlerin bilimsel olarak üstünlüklerinin gösterilememesi ve nerdeyse tamamına yakınının FDA onayı alamaması yeni çalışmaların olması gerektiğinin kanıtı gibidir.

Op Dr Gökhan ÖZERDEM

ASPS, ISAPS, TPRCD

 • Yeterlik Diploma/Sertifikaları

 • Dubai tıp lisansı

 • Great Ormond Street Hospital for Children Observer, İngiltere

 • Hull, Castle Hill Hospital Gamme Probe Course, İngiltere

 • American Society of Plastic Surgeons (ASPS) Amerika Dernek Üyeliği

 • International Confederation of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ISAPS)

 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 

 • Türk Estetik Plastik Cerrahi Derneği 

 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü ve poster sunumları

 • Ulusal Plastik Cerrahi Kongresinde Oturum Başkanlığı

 • Yurt Dışı Makale 

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram
Antalya Estetik İletişim

Resimleriniz ile doktorunuza danışabilirsiniz. Lütfen sadece mesaj ile!

0505 928 21 41

Asistanlarımıza Hafta içi mesai saatlerinde ulaşarak randevunuzu oluşturun.

İrtibat numaralarımızdan asistanlarımızı arayarak ya da resim göndererek fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Hamilelik Photoshoot

Anne Estetiği

Kadınların en fazla şikayetçi olduğu estetik sorunların başında doğum sonrası deformasyonlar gelmektedir. Memelerde sarkmalar, karında gevşeme, göbek altı çatlakları, bel bölgesinde kalınlaşma ‘anne estetiği’ ile çözülebilecek sorunlardan en önemlileri. 

Hastalarımız ne dedi

doktortakvimi
bottom of page